Personvernerklæring

Denne siden bruker informasjonskapsler (cookies) til forbedring av brukeropplevelse, markedsføring og nettsidestatistikk. Informasjonskapsler er små filer som lagres i din nettleser for å forbedre brukeropplevelsen. Dataen brukes av Google Analytics og Facebook. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om dette.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer,

hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: navn, epostadresse

  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut, samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

  • Cookies: se vår informasjon om cookies

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du leser våre eposter eller besøker våre nettsider.

Hvordan vi bruker personopplysningene

LEVERING OG TJENESTE

Vi bruker dine personopplysninger til å levere deg vårt nyhetsbrev som du har meldt deg på.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke.

Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg.

Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

SALG OG MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du mottar epost fra oss.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet samtykke.

Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet.

DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn i egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger: Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold.

Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger: I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining,

har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

DATAPORTABILITET

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Ta kontakt på epost for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for enkel personvernerklæring fra gdprcontrol.no