Vi har lokaler som ligger i umiddelbar nærhet av noen gravlunder.

Vi vil skape en verdig ramme rundt deres minnestund uansett størrelse.

Se våre lokaler her.

Kontakt oss for å høre om hva vi kan hjelpe med og for info om allergener.